İş Güvenliği ve Çevre Politikamız

İş Güvenliği ve Çevre Politikamız

AYGERSAN A.Ş. ana iş kolu olan otomotiv aydınlatma sektöründe tüm çalışanları ve yönetimi, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak, yaralanmalar ve sağlık bozulmalarını önlemek; “0 iş kazası“ idealine ulaşmak ve üretim yaparken yaşadığımız çevreyi korumak ve kirlenmeyi önlemek ve iyileştirmek için;

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine uyan,
  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri alarak riskleri minimize eden,
  • Ortaya çıkan atıklarını en aza indirmeye çalışan, önlenmesi mümkün olamayan atıklarını doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlayan,
  • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşarak, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler veren,
  • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
  • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı; bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.