Çevre ve İSG Uygulamaları

Çevre ve İSG Uygulamaları

Çalışanların Yeteneklerinin Arttırlmasına Yönelik Uygulamalar

Yeni işbaşı yapan personeller, üretim sahasına alınmadan önce İSG ve Çevre Oryantasyon eğitimi almaktadırlar. İSG ve Çevre Oryantasyon eğitimi tüm gün sürmekte olup, teorik eğitimden sonra saha uygulaması yapılarak eğitimde anlatılanlar uygulamalı olarak gösterilmekte; özellikle acil çıkış kapılarından toplanma alanlarına giden güzergah kullanılarak uygulama yapılmaktadır. 

Yılda en az bir kez tüm personele, Temel İş Güvenliği Eğitimi (8 saat) ve Temel İş Sağlığı Eğitimi (4 saat) düzenlenmektedir. Genel çevre eğitimleri ise yılda en az bir kez tüm personele (3 saat) olarak düzenlenmektedir.

Eğitim planında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre konulu (İlkyardım Eğitimleri, Acil Durum Eğitimleri, Acil Durum Tatbikatları, Kimyasal ve Atık Eğitimleri, Kimyasal ve Atık Tatbikatları, Ergonomi Eğitimleri, Yüksekte Çalışma Eğitimleri, Tek Nokta Eğitimleri vb.) iç ve dış eğitimler yıl içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yeni işbaşı yapan personeller, üretim sahasına alınmadan önce İSG ve Çevre Oryantasyon eğitimi almaktadırlar. İSG ve Çevre Oryantasyon eğitimi tüm gün sürmekte olup, teorik eğitimden sonra saha uygulaması yapılarak eğitimde anlatılanlar uygulamalı olarak gösterilmekte; özellikle acil çıkış kapılarından toplanma alanlarına giden güzergah kullanılarak uygulama yapılmaktadır. 

Yılda en az bir kez tüm personele, Temel İş Güvenliği Eğitimi (8 saat) ve Temel İş Sağlığı Eğitimi (4 saat) düzenlenmektedir. Genel çevre eğitimleri ise yılda en az bir kez tüm personele (3 saat) olarak düzenlenmektedir.

Eğitim planında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre konulu (İlkyardım Eğitimleri, Acil Durum Eğitimleri, Acil Durum Tatbikatları, Kimyasal ve Atık Eğitimleri, Kimyasal ve Atık Tatbikatları, Ergonomi Eğitimleri, Yüksekte Çalışma Eğitimleri, Tek Nokta Eğitimleri vb.) iç ve dış eğitimler yıl içerisinde gerçekleştirilmektedir.

İş Kazaları

Fabrikamızda meslek hastalığı, ölümlü iş kazası yaşanmamıştır.

Fabrikamızda meslek hastalığı, ölümlü iş kazası yaşanmamıştır.

Sağlık Taramaları

İşyeri Hekimi tarafından işe giriş muayeneleri, işe dönüş muayeneleri, gebe/emziren çalışanların sürekli takibi, periyodik muayeneler düzenli olarak yapılmaktadır. Aygersan’da periyodik sağlık taramaları 2 yılda bir kez tekrarlanmakta, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli tarafından sonuçlar incelenerek gereken aksiyonlar alınmaktadır.

İşyeri Hekimi tarafından işe giriş muayeneleri, işe dönüş muayeneleri, gebe/emziren çalışanların sürekli takibi, periyodik muayeneler düzenli olarak yapılmaktadır. Aygersan’da periyodik sağlık taramaları 2 yılda bir kez tekrarlanmakta, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli tarafından sonuçlar incelenerek gereken aksiyonlar alınmaktadır.

Risk Değerlendirmesi Çalışmaları

Risk değerlendirmesi raporumuz aylık olarak; ramak kala olaylar, tehlikeli durum bildirimleri, layout değişiklikleri, makine parkının büyütülmesi sebepleri ile; gözden geçirilmektedir. Periyodik olarak yılda bir kez bölümsel değerlendirme toplantıları düzenlenmekte ve risk değerlendirmesi güncellenmektedir.

Risk değerlendirmesi raporumuz aylık olarak; ramak kala olaylar, tehlikeli durum bildirimleri, layout değişiklikleri, makine parkının büyütülmesi sebepleri ile; gözden geçirilmektedir. Periyodik olarak yılda bir kez bölümsel değerlendirme toplantıları düzenlenmekte ve risk değerlendirmesi güncellenmektedir.

Periyodik Kontroller

Çalışanlarımızın güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesi için; Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda, basınçlı kaplar, forklift, transpaletler, paratonerler ve topraklama ölçümleri, yangın tesisatı/pompa kontrolleri, yangın söndürme tüplerinin kontrolleri ve yangın algılama sistemlerinin kontrolleri, trafo ve AG-OG hücre bakımları, elektrik panoları, manlift, yük platformu, raf sistemi kontrolleri, doğalgaz istasyon bakımları yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Bakım Müdürlüğümüz tarafından gerekli bakım periyotları oluşturulmuş olup, iş ekipmanlarının periyodik bakımları da iç/dış hizmet alımları sayesinde uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın sağlıklı çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesi için; su sebillerinin temizliği yetkili firması tarafından ayda bir yapılmaktadır. İç ortam ölçümleri (gürültü, termal konfor, toz, voc, aydınlatma ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri) periyodik olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Uygulanan periyodik kontroller ve ortam ölçüm sonucunda belirlenen riskler için aksiyonlar oluşturularak takibi yapılmaktadır.

Çalışanlarımızın güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesi için; Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda, basınçlı kaplar, forklift, transpaletler, paratonerler ve topraklama ölçümleri, yangın tesisatı/pompa kontrolleri, yangın söndürme tüplerinin kontrolleri ve yangın algılama sistemlerinin kontrolleri, trafo ve AG-OG hücre bakımları, elektrik panoları, manlift, yük platformu, raf sistemi kontrolleri, doğalgaz istasyon bakımları yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Bakım Müdürlüğümüz tarafından gerekli bakım periyotları oluşturulmuş olup, iş ekipmanlarının periyodik bakımları da iç/dış hizmet alımları sayesinde uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın sağlıklı çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesi için; su sebillerinin temizliği yetkili firması tarafından ayda bir yapılmaktadır. İç ortam ölçümleri (gürültü, termal konfor, toz, voc, aydınlatma ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri) periyodik olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Uygulanan periyodik kontroller ve ortam ölçüm sonucunda belirlenen riskler için aksiyonlar oluşturularak takibi yapılmaktadır.