Politikalarımız

Politikalarımız

İş Güvenliği ve Çevre Politikamız

Tarih : 12.03.2021

Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

Biz çalışanlarımıza, Yan Sanayilerimize, Müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 •     Otomotiv aydınlatma ürünleri faaliyet alanımıza ilişkin İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi,
 •     Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 •     Tüm faaliyetlerimiz kapsamında tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG ve Çevre risklerini azaltmak için ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 •     İlgili tarafların, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,
 •     Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi,
 •     Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmeyi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirmeyi, kirliliği önlenmeyi ve enerji performansının artırılması için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
 •     İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre politikası olarak benimsemekte ve... Devamı için...

  Tarih : 12.03.2021

  Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

  Biz çalışanlarımıza, Yan Sanayilerimize, Müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

  •     Otomotiv aydınlatma ürünleri faaliyet alanımıza ilişkin İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi,
  •     Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
  •     Tüm faaliyetlerimiz kapsamında tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG ve Çevre risklerini azaltmak için ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
  •     İlgili tarafların, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,
  •     Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi,
  •     Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmeyi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirmeyi, kirliliği önlenmeyi ve enerji performansının artırılması için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
  •     İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Kalite Politikamız

Teknolojik gelişmelere uygun kalite standartlarını ve sistemlerini tüm üretim aşamalarında uygulamak ve sahip olduğu proseslerde sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşterinin istek ve beklentilerine uygun ürünler sunmayı garanti altına almaktır.

Teknolojik gelişmelere uygun kalite standartlarını ve sistemlerini tüm üretim aşamalarında uygulamak ve sahip olduğu proseslerde sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşterinin istek ve beklentilerine uygun ürünler sunmayı garanti altına almaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Tarih : 12.01.2022

Bu politikanın uygulanması ile Aygersan A.Ş üst yönetimi, “Otomotiv aydınlatma sektöründe, tüm paydaşların beklentilerini aşarak, küresel bir şirket standardına ulaşmak” vizyonunu gerçekleştirirken sürdürülebilir rekabet gücünün devamı ve gelişiminin gereklerinden biri olarak kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve taahhüt eder.

 •     Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesini,
 •     Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,
 •     Gerçek kişilere, kuruluşumuza yada paydaşlarımıza ait (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin her durumda güvence altına alınmasını,
 •     Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerine yönelik her geçen gün artan tehditlere ait risk değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilerek tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gereken destek ve katkının sağlanmasını,
 •     “Bilmesi gereken” prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasını,
 •     Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli olan eğitimlerin düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,
 •     Bilgi güvenliği olaylarına ait... Devamı için...

  Tarih : 12.01.2022

  Bu politikanın uygulanması ile Aygersan A.Ş üst yönetimi, “Otomotiv aydınlatma sektöründe, tüm paydaşların beklentilerini aşarak, küresel bir şirket standardına ulaşmak” vizyonunu gerçekleştirirken sürdürülebilir rekabet gücünün devamı ve gelişiminin gereklerinden biri olarak kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve taahhüt eder.

  •     Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesini,
  •     Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,
  •     Gerçek kişilere, kuruluşumuza yada paydaşlarımıza ait (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin her durumda güvence altına alınmasını,
  •     Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerine yönelik her geçen gün artan tehditlere ait risk değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilerek tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gereken destek ve katkının sağlanmasını,
  •     “Bilmesi gereken” prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasını,
  •     Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli olan eğitimlerin düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,
  •     Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin  sağlanmasını,
  •     İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken tüm kaynakların (altyapı, techizat, personel) sağlanmasını,
  •     Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini ve sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesini,

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ve İş Süreçleri ile birlikte entegre bir şekilde yöneterek sektörümüzde Bilgi Güvenliği konusunda öncü bir kuruluş olmak için çalışacağız.   

  Sercan GEDİK

  Fabrika Müdürü

Kişisel Verilerin Korunma Konunu

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)'nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Aygersan Aydınlatma Gereçleri Sanayi e Ticaret  (“Aygersan” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


Veri Sorumlusunun Kimliği

Aygersan, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Saray Mh. Bayraktar Cd. No2 06980  K.Kazan/Ankara
Telefon : (0312) 815 45 60
Fax : (0312) 815 4220
E-posta : info@aygersan.com


İşlenen Kişisel Veriler

Aygersan ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
1.    Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası; 
2.    İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
3.    Finansal verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Hesap hareketleri, 
4.    Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, banka tesislerine giriş ve çıkış kayıtları 
5.    Siber güvenliğe ilişkin veriler: kullanıcı... Devamı için...

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)'nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Aygersan Aydınlatma Gereçleri Sanayi e Ticaret  (“Aygersan” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


Veri Sorumlusunun Kimliği

Aygersan, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Saray Mh. Bayraktar Cd. No2 06980  K.Kazan/Ankara
Telefon : (0312) 815 45 60
Fax : (0312) 815 4220
E-posta : info@aygersan.com


İşlenen Kişisel Veriler

Aygersan ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
1.    Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası; 
2.    İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
3.    Finansal verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Hesap hareketleri, 
4.    Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, banka tesislerine giriş ve çıkış kayıtları 
5.    Siber güvenliğe ilişkin veriler: kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, ihbarlar ile kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer veriler ve logları
6.    Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler 


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Aygersan ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

•    Müşteriyi tanıma sürecinin yürütülmesi,
•    Teklif, sözleşme ve sipariş süreçlerinin yönetilmesi,
•    Müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi,
•    Faturalama ve belge düzenleme sürecinin yürütülmesi ve işbu süreç kapsamındaki verilerin Aygersan'ın grup şirketleri ve destek hizmeti sağlayıcı firma ile paylaşılması,
•    Firma sunumlarının yürütülmesi,
•    Nakliye işlemleri sürecinin yürütülmesi,
•    Gümrük Müşavirine verilen vekâlet sürecinin yürütülmesi,
•    İşbirliği içinde olunan Müşteri ve Tedarikçilere ait iletişim bilgilerinin kaydedilmesi sürecinin yürütülmesi,


İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Aygersan, yasal düzenlemeler çerçevesinde, sahip olduğu yetki belgelerine istinaden Tedarikçi, Müşteri ve temsilcilerine/yetkililerine yönelik hizmetler sunabilmesi veya bu hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla Aygersan nezdinde bulunan kişisel veriler; yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı/izin verdiği yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları), faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı aracı kuruluşlara (banka ve aracı kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aygersan, kişisel verilerinizi Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun'un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

•    Açık rızanızın bulunması, 
•    Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, 
•    Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
•    Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
•    Açık rızanızın bulunması,
•    Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
•    Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun'un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) aygersan@hs02.kep.tr adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@aygersan.com adresine iletebilirsiniz. 
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.