Etik İlkeler

Etik İlkeler

Kültür Nedir?

Bir grubun; kendini dışarıya uyarlamada, içeride bütünselleşmede yaşadığı sorunlarla başa çıkmayı öğrenebilmek için icat ettiği, keşfettiği ya da geliştirdiği temel varsayımlar modelidir ve bu geçerli sayılacak ölçüde işe yaramıştır. Bu yüzden, yeni üyelerine bu problemleri algılamada, düşünmede ve hissetmede doğru yol olarak öğretilir.

Bir grubun; kendini dışarıya uyarlamada, içeride bütünselleşmede yaşadığı sorunlarla başa çıkmayı öğrenebilmek için icat ettiği, keşfettiği ya da geliştirdiği temel varsayımlar modelidir ve bu geçerli sayılacak ölçüde işe yaramıştır. Bu yüzden, yeni üyelerine bu problemleri algılamada, düşünmede ve hissetmede doğru yol olarak öğretilir.

Değer Nedir?

Kararlarımızı alırken bize yol gösteren, neyin doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna işaret eden inançlarımızdır.

Sosyal değerler; İyi yurttaş olma, sadakat, onur, ahlak, şefkat, vefa, cesaret, saygı dürüstlük, doğruluk, ölçülülük, sınırları tanıma, başkalarının hakkının farkında olma, insana değer verme

İş değerleri; Verimlilik, kalite, müşteri memnuniyeti, risk alma, farklılık, mükemmellik, büyüme, güvenlik, sosyal sorumluluk, takım çalışması, şeffaflık

İş ve Sosyal etikte ortak değerler; Dürüstlük, adil olma, sorumluluk, tutarlılık, saygı, samimiyet ve insan değeri

Kararlarımızı alırken bize yol gösteren, neyin doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna işaret eden inançlarımızdır.

Sosyal değerler; İyi yurttaş olma, sadakat, onur, ahlak, şefkat, vefa, cesaret, saygı dürüstlük, doğruluk, ölçülülük, sınırları tanıma, başkalarının hakkının farkında olma, insana değer verme

İş değerleri; Verimlilik, kalite, müşteri memnuniyeti, risk alma, farklılık, mükemmellik, büyüme, güvenlik, sosyal sorumluluk, takım çalışması, şeffaflık

İş ve Sosyal etikte ortak değerler; Dürüstlük, adil olma, sorumluluk, tutarlılık, saygı, samimiyet ve insan değeri

Etik Değerler Nedir?

Etik değerler, kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak için gerekli yaklaşımları ifade eder.

Mükemmel kuruluşlar içinde faaliyet gösterdiği toplumda yer alan paydaşlarının beklentilerini anlamaya ve onlara karşılık vermeye uğraşır. Etik değerlere her zaman saygılıdır.

Sloganı Yalın Mükemmellik olan AYGERSAN A.Ş. ’de bu doğrultuda, dürüstlük ve saygınlık değerlerimizi desteklemesi ve firmamızın kültürünü davranışlarını göstermesi amacıyla Kurum Kültürümüz ve Etik Değerlerimiz kitabı hazırlanmıştır.

Etik Değerler; Aygersan Aydınlatma Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.  yöneticileri ve çalışanları her türlü ilişkilerinde bu temel değerleri gözeterek, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi de dâhil olmak üzere her seviyedeki çalışanını kapsamaktadır. 

Çalışanlarımız firmamızın Etik Değerlerinin korunmasında en önemli göreve sahiptir. Tüm Aygersan ailesi üyeleri Kurum Kültürümüz ve Etik Değerlerimiz prensiplerine uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt ederler. 

Etik değerler, kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak için gerekli yaklaşımları ifade eder.

Mükemmel kuruluşlar içinde faaliyet gösterdiği toplumda yer alan paydaşlarının beklentilerini anlamaya ve onlara karşılık vermeye uğraşır. Etik değerlere her zaman saygılıdır.

Sloganı Yalın Mükemmellik olan AYGERSAN A.Ş. ’de bu doğrultuda, dürüstlük ve saygınlık değerlerimizi desteklemesi ve firmamızın kültürünü davranışlarını göstermesi amacıyla Kurum Kültürümüz ve Etik Değerlerimiz kitabı hazırlanmıştır.

Etik Değerler; Aygersan Aydınlatma Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.  yöneticileri ve çalışanları her türlü ilişkilerinde bu temel değerleri gözeterek, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi de dâhil olmak üzere her seviyedeki çalışanını kapsamaktadır. 

Çalışanlarımız firmamızın Etik Değerlerinin korunmasında en önemli göreve sahiptir. Tüm Aygersan ailesi üyeleri Kurum Kültürümüz ve Etik Değerlerimiz prensiplerine uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt ederler.